Bút thử sức căng bề mặt, bút thử màng nhựa corona

Sức căng bề mặt là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng của vật liệu phủ hoặc sơn trên các bề mặt cần được bảo vệ, bởi qua đó, khả năng thấm ướt, lau khô của mẫu mới được quan tâm đánh giá đúng mức cho người sử dung.

 

Compare
X