Các nguồn sáng trong tủ so màu có màu sắc như thế nào?

Tủ so màu được hiểu là một thiết bị có khả năng tạo một môi trường với ánh sáng chân thực nhất, đảm bảo cho người sử dụng trong các lĩnh vực sơn phủ, mực in, may mặc có thể sử dụng dễ dàng  để tiến hành quan sát màu sắc hay sự thay đổi màu của các mẫu thử nghiệm bằng tủ so màu

Thực chất, để làm được điều đó,tủ so màu được trang bị đi cùng với các nguồn sáng là ánh sáng chuẩn được thiết kế riêng cho mục đích so màu. 

Các nguồn sáng tương ứng là D65, TL84, UV, U30, F, CWF,…, tương ứng với một thời khắc của ánh sáng mặt trời trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định trong một khoảng xác định. 

Qua đó người sử dụng được cung cấp một môi trường có ánh sáng chuẩn cho sự phân biệt sai khác màu giữa các mẫu trong so màu bằng tủ so màu.

Nguồn sáng D65 – Bóng đèn d65

Bóng đèn D65 được thiết kế để mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian xác định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định tại 6500K

Nguồn sáng F- bóng đèn F

Bóng đèn F được thiết kế để mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian xác định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định tại 2700K

Nguồn sáng TL84- bóng đèn TL84

Bóng đèn TL84 được thiết kế để mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian xác định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định tại 4000K

Nguồn sáng U30 –  bóng đèn u30

Bóng đèn U30được thiết kế để mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian xác định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định tại 3000K

Nguồn sáng CWF- bóng đèn CWF

Bóng đèn CWF được thiết kế để mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian xác định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định tại 4150K

Nguồn sáng UV- bóng đèn UV

Bóng đèn UV được thiết kế để mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian xác định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu được xác định tại bước sóng 365 nm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X