Ngành dệt may

Dệt may
Từ ‘dệt’ xuất phát từ tính từ tiếng Latinh textilis, có nghĩa là ‘dệt’, bản thân nó bắt nguồn từ textus, phân từ quá khứ của động từ texere, ‘để dệt’. [5] Ban đầu được áp dụng cho vải dệt thoi, thuật ngữ “hàng dệt” ngày nay được sử dụng để bao hàm nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm xơ, sợi và vải, cũng như các mặt hàng liên quan khác.

Vải vóc
Vải được định nghĩa là bất kỳ vật liệu mỏng, linh hoạt nào được làm từ sợi, trực tiếp từ sợi, màng polyme, bọt hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các kỹ thuật này. Vải có ứng dụng rộng rãi hơn vải. Vải đồng nghĩa với vải, vật liệu, hàng hóa hoặc hàng mảnh. Từ ‘vải’ cũng bắt nguồn từ tiếng Latinh, có nguồn gốc từ ngôn ngữ Proto-Ấn-Âu. Bắt nguồn gần đây nhất từ ​​fabrique Trung Pháp, hoặc ‘tòa nhà, vật được tạo ra’, và trước đó từ fabrica trong tiếng Latinh (‘xưởng; nghệ thuật, thương mại; sản xuất khéo léo, cấu trúc, vải’), danh từ fabrica bắt nguồn từ faber trong tiếng Latinh , hay ‘nghệ nhân làm việc bằng vật liệu cứng’, bản thân nó có nguồn gốc từ tiếng Proto-Indo-European dhabh-, có nghĩa là “ăn khớp với nhau”.

Vải

Cửa hàng của người bán vải

Cửa hàng của một tấm màn sao tại Bảo tàng Cuộc sống Lincolnshire, Lincoln, Anh
Vải sợi là một loại vải bao gồm một mạng lưới sợi nhỏ, mềm dẻo. Trong khi thuật ngữ “vải” đồng nghĩa với vải, không phải tất cả các loại vải đều có thể được định nghĩa là vải. Từ ‘vải’ bắt nguồn từ clað tiếng Anh Cổ, có nghĩa là ‘vải, vật liệu dệt hoặc nỉ để quấn quanh người’, từ kalithaz của người Proto-Germanic, tương tự như Old Frisian klath, giáo phái Trung Hà Lan, Trung đại Tiếng Đức kleit và tiếng Đức kleid, tất cả đều có nghĩa là ‘quần áo’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X