Showing 1–28 of 152 results

Với các yêu cầu về độ trung thực màu ở mức cao, người sử dụng hay chuyên gia kiểm tra chất lượng cần có một nguồn sáng ổn định về nhiệt độ màu để có thể dễ dàng đánh giá sự tương phản màu, nhưng với điều kiện cơ bản trong tự nhiên thì điều này là không thể, tại sao lại vậy ?

Ánh sáng tự nhiên có bước sóng trải dài từ tử ngoại sang khả kiến, tức là nhiệt độ màu và bước sóng của ánh sáng trong các thời điểm trong ngày là khác nhau.

Cùng một màu sắc, bạn quan sát được với màu đậm vào ban ngày, có thể trở nên nhạt vào ban trưa và đậm dần vào ban chiều. Đó không phải do màu thay đổi mà do ánh sáng làm cho sự tương phản màu thay đổi.

X