Bóng đèn CWF trong tủ so màu – Hãng Philip

Bóng đèn CWF là loại bóng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất mà cần độ chính xác màu cao, được phát triển để mô tả ánh sáng mặt trời vào ban ngày với nhiệt độ màu vào khoảng 4150K.

Compare
X