Bóng đèn D50 trong tủ so màu – Hãng Philip

Bóng đèn D50 được sử dụng trong việc mô phỏng nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời vào thời điểm nhất định trong ngày, mà tại đó nhiệt độ màu của mặt trời được giả lập lại với độ chính xác cao, cho khả năng mô phỏng cho người sử dụng trong quá trình làm việc, quá trình kiểm thử sản phẩm trong ngành sơn, mực in,… bằng tủ so màu

Compare
X