Bóng đèn F trong tủ so màu – Hãng Philip

Bóng đèn F được sử dụng để mô phỏng nhiệt độ màu của mặt trời với nhiệt độ màu tầm 2300K, thích hợp cho việc kiểm tra sự sai lệch màu sắc của các sản phẩm ngành sơn, mực in hay may mặc, hoặc các lĩnh vực yêu cầu cao về độ chính xác màu

 

Compare
X