Bóng đèn TL84 trong tủ so màu – Hãng Philip

Bóng đèn Tl84 được sử dụng trong các phương pháp xác định sự sai biệt màu hoặc khả năng hiên thị màu của các mẫu trong ngành sơn phủ,  mực in hoặc may mặc hay các ngành cần điều kiện chiếu sáng tốt cho so màu

Compare
X