Giấy kéo sơn, giấy kéo mực in, giấy tạo màng sơn

Giấy kéo sơn là loại giấy chuyên dụng cho việc tạo màng sơn trong kiểm tra các tính chất cơ lý của sơn như màu sắc, độ bóng, độ mờ,….
BYK-Gardner cung cấp nhiều loại giấy kéo sơn và thước tạo màng sơn cho hầu hết các ứng dụng và vật liệu phủ. Điều đó giúp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất đảm bảo rằng họ có màu nhất quán và độ bóng trong ngành.

Compare
X