Máy so màu cầm tay – NH300

  • Tự động hiệu chỉnh trắng và đen khi khởi động
  • Thiết kế cấu trúc phù hợp với Công thái học
  • Giao diện hoạt động dễ sử dụng
Compare
X