Máy tạo màng sơn

Máy tạo màng sơn cung cấp các tuỳ chọn về tốc độ dễ dàng, người sử dụng có thể dễ dàng lựa chọn giữa các tốc độ kéo để tạo nên màng sơn cho vật liệu được phủ

Máy tạo màng sơn có thể dễ dàng tuỳ chọn cho nhiều loại thước kéo sơn với kích thước khác nhau như barcoater hoặc thước kéo sơn với bề rộng từ 60 tới 80mm .

Compare
X