Quạt màu Pantone FHIP110N – Fashion, Home + Interiors Color Guide

Quạt màu Pantone FHIP110N có số lượng màu lớn nhất trong hệ thống đồ họa màu của hãng Pantone cho ngành may mặc và nội thất
Quạt màu Pantone FHIP110N  được trang bị với 2310 màu sắc có sẵn trong cơ sở dữ liệu màu và cung cấp thêm bao gồm 210 màu mới được phát hành vào năm 2016
Mỗi màu được hiển thị với số phối hợp và công thức mực
Chỉ mục ở mặt sau của hướng dẫn cung cấp vị trí số cho mỗi màu

Compare
X