Quạt màu Pantone Formula Guide Coated & Uncoated GP1601N

Quạt màu Pantone GP1601N có số lượng màu lớn nhất trong hệ thống đồ họa  màu của hãng Pantone
Quạt màu Pantone GP1601N được trang bị với 1.867 màu sắc có sẵn trong cơ sở dữ liệu mài và cung cấp thêm bao gồm 112 màu mới được phát hành vào năm 2016
Mỗi màu được hiển thị với số phối hợp và công thức mực

Compare
X