Quạt màu Pantone – Solid Chips Coated & Uncoated – GP1606N

Quạt màu Pantone GP1606N có số lượng màu lớn nhất trong hệ thống đồ họa  màu của hãng Pantone
Quạt màu Pantone GP1606N được trang bị với 1.867 màu sắc có sẵn trong cơ sở dữ liệu mài và cung cấp thêm bao gồm 112 màu mới được phát hành vào năm 2016
Mỗi màu được hiển thị với số phối hợp và công thức mực
Màu sắc được sắp xếp theo định dạng màu, với 112 màu mới được hiển thị ở mặt trước
Chỉ mục ở mặt sau của hướng dẫn cung cấp vị trí số cho mỗi màu

Compare
X