Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 11.41 kg/cm2

Compare
X