Thước đo độ co vải shrinkage Marking Template GT-D58

  • Thước đo độ co vải, Thước đo Shrinkage GT-D58 đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn chuẩn Test độ co. Như AATCC 135/150/160/179 BS EN 3759,ISO 3759, BS 4931. Thang Shrinkage 0-20%, thang Stretch 0- 20%.
Compare
X