THƯỚC ĐO MẬT ĐỘ SỢI VẢI

  • Thước đo mật độ sợi vải dùng để kiểm tra và đánh giá chỉ tiêu mật độ của sợi trong vải công nghiệp, thủ công hoặc len
  • Thước đo mật độ sợi vải với thiết kế cho thang đo đánh giá rộng và phù hợp với nhiều mẫu đo
Compare
X