Sản xuất dệt may

Dệt may là một ngành công nghiệp chính. Nó phần lớn dựa trên sự chuyển hóa xơ thành sợi, sau đó là sợi thành vải. Sau đó, chúng được nhuộm hoặc in, chế tạo thành vải và sau đó được chuyển đổi thành hàng hóa hữu ích như quần áo, đồ gia dụng, vải bọc và các sản phẩm công nghiệp khác nhau. Nhìn chung, nhiều thứ có thể được làm bằng bông, không chỉ quần áo.

Các loại sợi khác nhau được sử dụng để sản xuất sợi. Bông vẫn là loại sợi tự nhiên được sử dụng rộng rãi nhất và phổ biến nhất, chiếm 90% tổng số sợi tự nhiên được sử dụng trong ngành dệt may. Mọi người thường sử dụng quần áo và phụ kiện bằng cotton vì sự thoải mái, không giới hạn ở các thời tiết khác nhau. Có rất nhiều quy trình khác nhau có sẵn ở giai đoạn kéo sợi và tạo vải cùng với sự phức tạp của quy trình hoàn thiện và chỉnh màu để sản xuất nhiều loại sản phẩm.
Lịch sử
Bài chi tiết: Sản xuất hàng dệt theo phương pháp tiền công nghiệp
Bài chi tiết: Sản xuất hàng dệt trong cuộc Cách mạng Công nghiệp Anh
Sản xuất hàng dệt trong thời kỳ hiện đại là một hình thức phát triển của các ngành công nghiệp thủ công và nghệ thuật. Cho đến thế kỷ 18 và 19, ngành dệt là một công việc gia đình. Nó được cơ giới hóa vào thế kỷ 18 và 19, và tiếp tục phát triển nhờ khoa học và công nghệ trong thế kỷ XX và XXI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X