Sản xuất sợi tổng hợp

11.6.3. Sản xuất sợi tổng hợp:

  –  Dùng các polime dạng sợi có tính chất   và thành phần khác nhau để tạo sợi.

  –  Có tính bền cao, đàn hồi, bền trong   môi trường vi sinh và ăn mòn, nguyên   liệu nhiều và rẻ.

* Sợi poliacrylnitrin.

  –  Nguyên liệu là nhựa acryl nitrin đi từ   acetilen và axit xianhydric.

  –  Acryl nitrin dễ trùng hợp cho poliacryl   nitrin trong môi trường kiềm, nhiệt độ   40oC có phụ gia.

  –  Hòa tan poliacryl nitrin trong dimetyl    fomadehit

  –  Tạo hình theo cả phương pháp khô   và ướt.

* Sợi Poli amit.

  –  Nguyên liệu là caprolactan tổng hợp từ   phenol, xiclohexan hay benzen,   toluen…

  –  Caprolactan được trùng hợp ở 250 –   260oC ® tạo ra hạt nhựa.

  –  Hạt nhựa caprolactan đưa đến nhiệt độ   260 – 280oC nén qua lỗ tạo sợi và kéo   căng 4 – 5 lần. Nếu tạo xơ phải làm chun và cắt với độ dài thích hợp.

* Sợi Polilste.

  –  Trùng ngưng từ axit và rượu đa chức ở nhiệt   độ 270 – 280oC không có không khí có xúc tác tạo thành polime mạch   thẳng dạng sợi.

  –  Tạo sợi cũng ở nhiệt độ 270 – 285oC.

  –   Sợi đựợc pha với sợi bông để dệt thành   vải.

11.7. Vật liệu Compozit.

  –  Compozit là vật liệu từ hai hay nhiều   vật liệu cơ bản khác nhau có đặc tính   vượt trội hơn vật liệu nguyên thủy.

  –  Trong vật liệu compozit có vật liệu cốt   và vật liệu nền

  –  Vật liệu nền thường là các loại nhựa   nhiệt dẻo hoặc nhiệt rắn có thêm các   loại hạt hoặc phụ gia để nâng cao chất   lượng của vật liệu.

–  Vật liệu nền thường là các loại sợi cung   cấp cơ tinh cho vật liệu: có dạng sợi   dài, dạng diện tích, kết cấu nhiều   phương…

  –  Có nhiều loại sợi từ nguyên liệu khác   nhau như sợi thủy tinh, sợi cacbon, sợi   aramet, sợi gốm, sợi tổng hợp.

  –  Công nghệ chế tạo vật liệu compozit   thường được kết cấu nhiều lớp.

  –  Dùng các phương pháp đúc, kéo định   hình, quấn ống sẽ tạo ra được các chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X