tầm quan trọng của ngành dệt may

Ý nghĩa
Dệt may là tất cả xung quanh chúng ta. Dệt may là một thành phần của các nhu cầu cơ bản như thực phẩm và nơi ở. Dệt may có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, từ khăn tắm cho đến bộ quần áo vũ trụ. Dệt may giúp con người bằng cách an ủi, bảo vệ và kéo dài cuộc sống của họ. Hàng dệt may đáp ứng nhu cầu quần áo của chúng ta, giữ ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Có một số ứng dụng cho hàng dệt may, chẳng hạn như hàng dệt y tế, hàng dệt thông minh và hàng dệt ô tô. Tất cả chúng đều đóng góp vào cuộc sống của con người.

Khả năng phục vụ trong hàng dệt may
Thuật ngữ “khả năng phục vụ” đề cập đến khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng của một sản phẩm dệt may. Trọng tâm là biết thị trường mục tiêu và phù hợp với nhu cầu của thị trường mục tiêu với khả năng phục vụ của sản phẩm. Khả năng sử dụng trong hàng dệt hoặc Hiệu suất là khả năng vật liệu dệt chịu được các điều kiện, môi trường và các mối nguy hiểm khác nhau. Tính thẩm mỹ, độ bền, sự thoải mái và an toàn, duy trì vẻ ngoài, chăm sóc, tác động môi trường và chi phí là các khái niệm về khả năng sử dụng được sử dụng trong cấu trúc vật liệu.

Các thành phần
Xơ, sợi, cấu tạo vải, hoàn thiện và thiết kế [hàng may mặc] là những thành phần khác nhau của sản phẩm dệt. Việc lựa chọn các thành phần thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Do đó, các hệ thống sản xuất xơ, sợi và vải được lựa chọn có cân nhắc đến hiệu suất cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X