Máy đo độ thấm nước vải

  • Máy đo độ thấm nước vải được sử dụng cho mục tiêu đo độ thấm nước của vải
  • Máy đo độ thấm nước vải được sử dụng cho các sản phẩm ngành may mặc, dệt, sợi và bao bì
  • Máy đo độ thấm nước vải phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng ngành may mặc, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn ngành
Compare
X