Sợi tổng hợp

Sợi tổng hợp hoặc sợi tổng hợp (trong tiếng Anh Anh, xem sự khác biệt về chính tả) là loại sợi do con người tạo ra thông qua quá trình tổng hợp hóa học, trái ngược với sợi tự nhiên có nguồn gốc trực tiếp từ sinh vật sống, chẳng hạn như thực vật (như bông) hoặc lông từ động vật. Chúng là kết quả của quá trình nghiên cứu sâu rộng của các nhà khoa học nhằm tái tạo các sợi động vật và thực vật có trong tự nhiên. Nói chung, sợi tổng hợp được tạo ra bằng cách đùn các vật liệu tạo sợi thông qua các ống quay, tạo thành sợi. Chúng được gọi là sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo. Từ polyme xuất phát từ tiền tố tiếng Hy Lạp “poly” có nghĩa là “nhiều” và hậu tố “mer” có nghĩa là “các đơn vị đơn lẻ”. (Lưu ý: mỗi đơn phân của polime được gọi là monome).

Thử nghiệm ban đầu

Joseph Swan đã tạo ra sợi tổng hợp đầu tiên.
Sợi tổng hợp hoàn toàn đầu tiên là thủy tinh. Joseph Swan đã phát minh ra một trong những sợi nhân tạo đầu tiên vào đầu những năm 1880; ngày nay nó sẽ được gọi là bán tổng hợp trong cách sử dụng chính xác. Sợi của ông được lấy từ chất lỏng xenlulo, được hình thành bằng cách biến đổi hóa học chất xơ có trong vỏ cây. Sợi tổng hợp được tạo ra thông qua quá trình này về mặt hóa học tương tự như các ứng dụng tiềm năng của nó đối với dây tóc carbon mà Swan đã phát triển cho bóng đèn sợi đốt của mình, nhưng Swan sớm nhận ra tiềm năng của loại sợi này trong việc cách mạng hóa ngành sản xuất dệt may. Năm 1885, ông trình làng các loại vải mà ông đã sản xuất từ ​​vật liệu tổng hợp của mình tại Triển lãm Phát minh Quốc tế ở London.

Bước tiếp theo được thực hiện bởi Hilaire de Chardonnet, một kỹ sư và nhà công nghiệp người Pháp, người đã phát minh ra loại tơ nhân tạo đầu tiên, mà ông gọi là “tơ Chardonnet”. Vào cuối những năm 1870, Chardonnet đang làm việc với Louis Pasteur về một phương pháp khắc phục bệnh dịch đang phá hủy những con tằm của Pháp. Việc không dọn dẹp được chất tràn trong phòng tối đã dẫn đến việc Chardonnet phát hiện ra nitrocellulose như một chất thay thế tiềm năng cho tơ thật. Nhận thấy giá trị của một khám phá như vậy, Chardonnet bắt đầu phát triển sản phẩm mới của mình, sản phẩm mà ông trưng bày tại Triển lãm Paris năm 1889.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X